Wat is kunstzinnige therapie ?

Wie

Welke

Waar

Hoe

Meer

Zonder kunst is een menswaardig bestaan ondenkbaar.


Toch hebben wij de kunst uit het leven van alledag verbannen, we hebben haar ondergebracht in musea, haar overgelaten aan kunstenaars en galeriehouders.

Kunst is iets voor in het weekend, voor in de vrije tijd.


En dat terwijl kunstzinnigheid met het diepste wezen van de mens in verband staat.


Ergens in de puberteit zijn de meesten van ons die verbinding met het kunstzinnige kwijtgeraakt.


Op de middelbare school worden we gestimuleerd “verstandige” mensen te worden.We leren blind te varen op ons verstand; ons gevoelsleven reserveren we voor muziek,  film of een verliefdheid, gevoelens horen erbij, maar je komt er niet mee vooruit in de wereld.


Toch ervaren we een mens die de werelden van verstand, gevoel en spiritualiteit in zichzelf een gelijkwaardige plaats weet te geven, vaak als een wijs en evenwichtig iemand.


Kunstzinnige therapie gaat ervan uit dat veel problemen waar mensen mee kampen in deze tijd, te maken hebben met dit eenzijdige gebruik van het verstand als kompas in het leven.


Ons verstand is een prachtig instrument, maar een heleboel voor de mens wezenlijke ervaringen gaan dat verstand te boven.


Door kunstzinnige therapie komen deze ervaringen weer binnen bereik.