Wat

Hoe werkt het ?

Er wordt gewerkt met verschillende vormen van  schilderen, boetseren of tekenen.


Voor elk individu met zijn of haar eigen problematiek wordt een individueel pad uitgestippeld waarin soms één, soms meerdere technieken aan bod komen.


Denk niet: ik kan niet tekenen of schilderen; binnen de kunstzinnige therapie kan iedereen tekenen of schilderen.


Cliënten zijn telkens weer verbaasd over het werk dat ze gemaakt hebben..


Het gesprek speelt nauwelijks een rol binnen de kunstzinnige therapie, de nadruk ligt op het scheppingsproces, het innerlijk in beweging komen en de ervaringen die daarbij worden opgedaan.

In het omgaan met kleur en vorm kan het contact hersteld worden met elementaire wetmatigheden van ons bestaan en daarmee met elementaire krachten in onszelf.


Deze kunnen een hernieuwd houvast bieden om het leven op een wezenlijk ander manier te benaderen en zo een nieuw evenwicht te vinden.


Kunstzinnige therapie is een proces waaraan langere tijd moet worden gewerkt, meestal 1 tot 2 maal per week gedurende enkele maanden.


Na een intakegesprek, waarin de problematiek en de behandelmogelijkheden worden besproken, wordt meestal direct met werken begonnen.


Vaak wordt een traject uitgezet van een opeenvolgende reeks oefeningen gedurende een aantal weken.

Soms is het nodig om deze reeks te onderbreken of bij te sturen.


Wie

Welke

Waar

Meer